Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Лихварський капітал
Лібералізація у зовнішньоторговій політиці
Лібералізм
Ліве кейнсіанство
Ліворадикальна політична економія
Лідерство в цінах
Лізинг
Лізингова компанія
Лізинговий контракт
Ліквідація
Ліквідні активи
Ліквідні засоби
Ліквідність
Лімітна ціна
Ліцензіар
Ліцензіат
Ліцензійна угода
Ліцензія
Ліцензування експорту та імпорту
Локаут
Ломбардний кредит
Лот
Людина економічна
Нагромадження капіталу
Натуральне господарство
Натуральні показники
Наука як продуктивна сила суспільства
Наукова організація праці
Науково обґрунтовані норми споживання
Науково-технічна революція
Науково-технічний потенціал
Науково-технічний прогрес
Націоналізація
Національне багатство
Національний банк України
Національний дохід
Невиробнича сфера
Невиробничі фонди
Негативний прибутковий податок
Незавершене виробництво
Нееквівалентний обмін
Нееластичний попит
Немонополістичний сектор
Необхідна праця
Необхідний робочий час
Необхідний продукт
Неокласична економічна теорія
Неоколоніалізм
Нерівність доходів
Нетрудові доходи
Ніша ринку
Нова економічна політика
Новий міжнародний економічний порядок
"Ножиці цін"
Номінальна і реальна ставки процента
Номінальна заробітна плата
Номінальний і реальний валовий національний продукт
Норма амортизації
Норма виробітку
Норма додаткового продукту
Норма додаткової вартості
Норма додаткової вартості
Норма прибутку
Нормальний прибуток
Нормативи економічні
Норми споживання
Нормування праці
"Ноу-хау"
Нуліфікація грошей
Облігація
Облікова ставка
Обмежена відповідальність
Обмін
Оборот капіталу
Оборотні засоби
Оборотні засоби за ощадними вкладами
Оборотні фонди
Оборотний капітал
Община
Одноосібне підприємство
Олігархія
Олігархія однорідна і диференційована
Олігополія
Олігопсонія
Операції на відкритому ринку
Оптимальні розміри підприємства
Оптова торгівля
Оптові ціни
Органічна будова капіталу
Орієнтири встановлення зарплати і цін
Основні виробничі фонди
Особиста вигода
Особисті споживчі витрати
Особистий дохід
Особистий інтерес
Особистий прибутковий податок
Ощадні установи
Рабовласницький лад
Радикальна економічна реформа
Рантьє
Реалізована продукція
Реальна заробітна плата
Реальні доходи населення
Ревальвація
Регресивний податок
Регулювання антициклічне
Редукція праці
Режим найбільшого сприяння
Рейганоміка
Реклама
Рента
Рентабельність
Ресурсозбереження
Реформа ціноутворення
Ризик економічний
Ринковий механізм
Ринковий соціалізм
Ринок
Ринок євровалют
Ринок збалансований
Ринок окремих товарів
Ринок покупця
Ринок предметів споживання
Ринок продавця
Ринок регіональний
Рівень безробіття при повній зайнятості
Рівень життя
Робітник нового типу
Робоча сила
Робочий день
Робочий період
Роздрібні ціни
Розподіл
Розподіл доходів відповідно до теорії граничної продуктивності
Розподіл податкового тягаря між підприємцями, різними соціальними групами населення
Розрахунок ВНП за видатками та доходами
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я