Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Капітал
Капіталістичний спосіб виробництва
Капітальні вкладення
Картель
Кваліфікація
Кваліфікована праця
Квота
Кейнсіанство
Кінцева і проміжна продукція. Кінцева продукція
Кінцевий суспільний продукт
Кінцеві результати
Класична політична економія
Кліринг
Коефіцієнт вибуття основних фондів
Коефіцієнт використання обладнання
Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання
Коефіцієнт змінності
Коефіцієнт інтегрального (повного) завантаження обладнання
Коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання
Коефіцієнт оновлення основних фондів
Коефіцієнт трудової участі
Командна економіка
Комерційна таємниця
Комерційний (підприємницький) ризик
Комівояжер
Комісіонер на роз'їзди
Компенсаційні угоди
Конгломерат
Конкурент
Конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність товарів
Конкуренція
Конкуренція внутрігалузева
Конкуренція міжгалузева
Конкуренція немонополістична
Конкуренція недосконала
Конкуренція нечесна
Конкуренція нецінова
Конкуренція чиста (досконала)
Консерватизм економічний
Консорціум
Контракт
Контроль над зарплатою і цінами
Концентрація виробництва
Концентрація капіталу
Концерн
Концесія
Кон'юнктура економічна
Кон'юнктура ринку
Кооперативна власність
Кооперація
Кооперування виробництва
Корисність гранична
Корпоративна культура
Корпорація
Котирування іноземних валют
Кредит
Кредитна картка
Кредитна система
Кредитна спілка
Кредитно-грошова політика
Крива Лаффера
Крива Філіпса
Критерії економічного прогресу
Кругообіг капіталу
Крупна компанія
Купівельна спроможність грошей
Купівельна спроможність населення
Купівельні фонди населення
Курс акцій
Маклер
Мануфактура
Мале підприємство
Маржа
Маржиналізм
Маркетинг
Маркетингова тактика
Маркетингове планування
Маркетингові програми
Маркетингу принципи
Маркетингу стратегія
Маркетингу функції
Масштаб цін
Математичне моделювання економічних процесів
Матеріаломісткість виробництва
Менеджер
Менеджмент
Меркантилізм
Метод економічної теорії
Методи управління народним господарством
Минула праця
Митна декларація
Митна конвенція
Митна політика
Митна територія
Митниця
Митні доходи
Митні збори
Міграція капіталу
Міграція робочої сили
Міжнародна валютна ліквідність
Міжнародна економічна безпека держави
Міжнародна кооперація праці і виробництва
Міжнародна науково-виробнича кооперація
Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва
Міжнародна торгівля послугами
Міжнародна торгова палата
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Міжнародний бізнес
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний кредит
Міжнародний маркетинг
Міжнародний поділ праці
Міжнародний ринок позичкових капіталів
Міжнародний стандарт
Міжнародний тендер
Міжнародний фінансовий капітал
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні організації
Міжнародні розрахунки
Міжнародні товарні угоди
Мікроструктура ринку
Мілітаризація економіки
Мінова вартість
Мінова концепція
Монетаризм
Монополія
Монополія зовнішньоекономічної діяльності
Монопольна рента
Монопольна ціна
Монопольний прибуток
Моральний знос основних фондів
Мотивація трудова
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я