Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Товариство командитне — товариство, в якому як мінімум один з учасників несе повну відповідальність перед кредиторами, а один з них — обмежену. Особа, яка несе повну відповідальність, називається доповнюючою, а обмежену — командитом (несе відповідальність перед кредиторами тільки в межах свого внеску у загальне майно товариства, але не особистим майном). Права та обов'язки доповнюючої особи у Т. к. аналогічні правам та обов'язкам учасників відкритого товариства. Якщо у Т. к. тільки один доповнювач, то він керує діяльністю товариства особисто. Командитом стає той, хто не бажає і не вміє вести справи самостійно, але готовий ризикувати капіталом, а не віддавати його під проценти. Тому командит має право на одержання частини прибутку товариства в розмірі, встановленому договором. Розширене Т. к. — це таке товариство, в якому повну відповідальність несе юридична особа (все товариство з обмеженою відповідальністю). Як правило, розширене Т. к. утворюється шляхом злиття товариства з обмеженою відповідальністю і членів товариства з обмеженою відповідальністю (командитів).

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я