Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Спеціалізація (від лат. specialis — особливий)— форма суспільного поділу праці, виражена у поділі старих та формуванні нових галузей суспільного виробництва, а також у поділі праці всередині галузей. Розвиток ринкових відносин, зростання масштабів виробництва, науково-технічний прогрес — найважливіші фактори С., яка характерна для всіх галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери. Найголовнішою ознакою С. є вид продукції. Залежно від виду продукції, окремих деталей, частини готових продуктів та окремих операцій технологічного процесу їх виготовлення, якщо вони виділяються в самостійні галузі, розрізняють 3 основні види С. Предметна С. є найпростішою і найпоширенішою. Полягає в зосередженні окремих видів і типорозмірів готової продукції на мінімальній кількості підприємств і галузей промисловості (автомобільні, тракторні заводи, взуттєві фабрики тощо). Подетальна передбачає, що підприємства виготовляють лише окремі частини, агрегати, вузли або деталі виробів, подетальну С. здійснюють залежно від матеріалу, з якого виготовляють вироби (метал, пластмаси), або від характеру виробів (стандартні, нормалізовані, спеціальні). Технологічна С. полягає в тому, що на підприємстві виконують лише окремий технологічний процес (ливарне, ковальське виробництво).

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я