Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Соціальна сфера — одна з найважливіших сфер життя суспільства, охоплює інтереси всіх верств населення, відносини суспільства і особи, умови праці і побуту, здоров'я, відпочинку. С. с. вимагає значної уваги з боку держави, суспільства, особливо у плані наукового прогнозування й управління її розвитком. Важливу роль у цьому процесі відіграє система соціальних нормативів, які характеризують рівень реальних доходів, умови праці й побуту, ступінь підготовки й освіти різних соціальних груп. Оптимальний розвиток С. с. не можливий при залишковому принципі фінансування її потреб, що було характерним для колишнього СРСР. Така практика не викоренена й після здобуття Україною незалежності.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я