Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Система участі — одна з важливих форм економічного зв'язку між підприємствами в умовах ринкової економіки, при якій певна група підприємців отримує можливість контролювати капітал, що в багатьох випадках значно перевищує їхній власний капітал в акціонерному товаристві. Таким підприємцям потрібно володіти контрольним пакетом акцій головного учасника акціонерного товариства, розпоряджатися капіталами інших його учасників, використовуючи їх для купівлі контрольних пакетів акцій „ дочірніх" структур і т. ін. За допомогою С. у. „ товариство — мати" підкоряє і контролює капітали багатьох залежних від нього товариств, створюючи своєрідну піраміду компаній. При цьому „ материнське" товариство за законодавством, як правило, не відповідає за „ дочірнє", яке вважається самостійним і незалежним.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я