Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Середня норма прибутку — рівна норма прибутку на однаковий за величиною капітал, незалежно від того, в яку галузь виробництва він вкладений. С. н. п. в умовах ринкової економіки виникає у процесі міжгалузевої конкуренції на основі переливання капіталів з галузі виробництва з низькою нормою прибутку в галузі з високою нормою прибутку. С. н. п. і є нормою прибутку на весь капітал. С. н. п. у країнах ринкової економіки дорівнює відношенню додаткової вартості, що створена всіма працівниками виробництва, до всього суспільного капіталу, який вкладений в усі виробничі галузі. С. н. п. залежить від таких факторів, як продуктивність праці, фондовіддача та матеріалоємність продукції. Але ці фактори враховуються вже не стосовно окремого підприємства або галузі, а до всього сукупного суспільного капіталу. В перехідний період до ринкової економіки, коли ще відсутня міжгалузева конкуренція, існує загроза монополістичної діяльності окремих підприємств і галузей, потрібний контроль з боку держави за рівнем норми прибутку. Справа в тому, що в деяких сферах господарювання можуть виникати надмірно високі норми прибутку (наприклад, деякі банки за рахунок високого проценту одержують надто високу норму, деякі підприємства з допомогою ціни накручують високий прибуток). Тому потрібне певне регулювання норми прибутку з боку держави.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я