Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Сегментація ринку — розподіл ринку на окремі частини (сегменти) — група підприємств, товарів, споживачів, яким притаманні певні спільні ознаки. С. р. може здійснюватись різними шляхами, за багатьма ознаками з урахуванням різних факторів. Об'єктами сегментації є споживачі, продукти (вироби та послуги), підприємства (фірми). Споживачі можуть групуватися за географічною спільністю регіону, де проживають, та демографічними ознаками, за рівнем доходів та спільністю історичної долі; продукти — за способом використання або сферою застосування; підприємства — за галузевим або державним профілем; за характером застосовуваних форм збуту продукції та видами реклами. С. р — один з важливих інструментів маркетингу. Від того, наскільки правильно вибрано сегмент ринку, буде залежати успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Але в будь-якому випадку треба знати, за якими критеріями та ознаками можна здійснювати сегментацію. Критерій — це спосіб оцінки вибору того чи іншого сегменту ринку для підприємства, ознака — спосіб виявлення даного сегменту на ринку.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я