Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Свобода вибору — здатність людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети, спираючись на об'єктивну необхідність. У практичній діяльності люди мають справу з конкретно-історичним втіленням реально існуючих економічних і соціальних відносин. Тому вони не вільні у виборі об'єктивних умов своєї діяльності, але їм притаманна свобода у виборі мети, тому що завжди існує не одна, а декілька реальних можливостей з різною ймовірністю. Люди більш-менш вільні у виборі засобів досягнення мети. Таким чином, С. в. — це можливість вибору певного напрямку діяльності. Вона тим більша, чим краще люди усвідомлюють свої реальні можливості, чим різноманітніші засоби досягнення мети в їх розпорядженні, чим повніше збігаються їхні інтереси з інтересами суспільства.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я