Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Санація (від лат. sanatio — оздоровлення, лікування) — система заходів, спрямованих на попередження банкрутства промислових, торговельних, банківських та інших підприємницьких структур. С. передбачає випуск нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій; зменшення процентів за облігаціями, випущених підприємством, та відстрочку їх погашення; перетворення короткострокової заборгованості у довгострокову; ліквідацію нерентабельного підприємства і створення на його базі нового; злиття певного підприємства з іншим.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я