Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Процент — (від лат. pro centum — на сотню, сота частина якої-небудь кількості або числа) — плата кредитору за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями; один із видів доходу. П. виплачується за державними цінними паперами і споживчому кредиту, за банківськими депозитами і облігаціями промислових компаній, заставним під нерухомість, міжнародними позиками і т. ін. Величина і динаміка П. виявляється у зміні норми П, яка є відношенням суми П. до величини позичкового капіталу Вона залежить від середньої норми прибутку, від співвідношення попиту і пропозиції на позичковий капітал на грошовому ринку, від економічної кон'юнктури, процесу інфляційного знецінення грошей та ін.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я