Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Професія — (від лат. professio — постійна спеціальність, рід занять) — рід трудової діяльності людини, яка оволоділа комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навиків у процесі спеціальної підготовки та досвіду роботи. Найменування П. визначається характером і змістом роботи або службових функцій, а також використовуваними засобами виробництва П. поділяється на спеціальності: лікар — хірург, лікар — терапевт і т. ін. З розвитком НТР відбувається відмирання одних П. і поява інших. Так, середній американський робітник приблизно кожні 5—6 років змінює свою П. З другого боку, формуються робітничі П. широкого профілю, відбувається поєднання професій.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я