Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Підприємство — самостійна, ініціативна, системна діяльність по випуску продукції, наданню послуг, торгівлі з метою отримання прибутку. П. може реалізовуватися у промисловій, аграрній, науковій, інформаційній, сервісній та інших сферах. Персоніфікатором П. є підприємець. Найважливішими рисами підприємця є ініціативність, готовність до ризику, відповідальність і здатність до жертв в інтересах справи, орієнтація на ефективність та якість, цілеспрямованість, аналітичність, організованість, здатність переконувати, встановлювати та підтримувати зв'язки. Обов'язковою умовою і ознакою підприємництва є свобода економічної самостійної людини, її самостійність у виборі господарської діяльності та джерел її організації, прийняття управлінських рішень.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я