Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Оптові ціни — вид цін на промислову продукцію, за яких підприємство або збутова організація реалізують її іншим підприємствам та збутовим організаціям. Розрізняють О. ц. підприємства і О. ц. промисловості. О. ц. підприємства складається з повної собівартості і прибутку, який забезпечує підприємствам можливість здійснювати платежі в бюджет, проценти за кредити, розширювати виробництво і стимулювати працівників. О. ц. промисловості — ціни, за якими оптові організації реалізують продукцію підприємствам — споживачам і торговельним організаціям. Щодо товарів народного споживання, то О. ц, підприємства відрізняється від О. ц. промисловості на суму податку з обороту. В О. ц підприємства входять витрати на транспортування продукції від місця її виробництва до місця споживання. Тому виділяються О. ц. у місці виробництва продукції (О. ц. франко — станції призначення, які оплачуються постачальником) і О. ц. у місці споживання продукції (О. ц франко — станції відправлення — оплачуються споживачем). Ціни також поділяються на республіканські, зональні, поясні. Зональні О. ц. встановлюються здебільшого на продукцію добувних галузей промисловості, поясні О. ц. — на продукцію обробних галузей промисловості, зумовлені значними змінами у транспортних витратах на доставку продукції у різні регіони країни.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я