Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Олігополія (від гр. oligos — небагато, іроlео — продаю) — панування декількох міцних фірм у виробництві продукції в більшості галузей промисловості та їх диктат на ринку. За своїм характером О. є колективною монополією, в якій своєрідно поєднується монополія і конкуренція. Поняття О. ввів в науковий обіг англійський економіст Т. Мор у 1516 р. Представники меркантилізму вживали його для характеристики конкуруючих між собою торгових монополій. В сучасних умовах О., як правило, ототожнюється західними вченими з багато галузевими диверсифікованими концернами. Ціни, що встановлюються О., є монопольними, а типовим механізмом їх встановлення є практика лідерства в цінах (наймогутніша корпорація встановлює ціну на товар, а інші орієнтуються на неї). Тому обмежена конкуренція між найкрупнішими корпораціями є здебільшого неціновою (поліпшення якості товарів, надання пільг та післяпродажних послуг тощо).

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я