Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Неоколоніалізм — система економічних, політичних, правових, ідеологічних та інших відносин, що базуються на нерівноправному становищі слаборозвинутих країн у світовому господарстві. Визначальними серед них є відносини економічної залежності країн, що розвиваються, від промислово розвинутих. Більшість цих країн бореться за економічну самостійність. Економічну залежність слід відрізняти від взаємозалежності, яка є об'єктивним процесом поглиблення міжнародного розподілу праці у формі спеціалізації і кооперування виробництва, форми Н. змінюються, оскільки змінюється стратегія транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків у країнах, що розвиваються. Основними каналами Н. є боргові платежі. Сума зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються, виражається астрономічними цифрами, в результаті чого відплив капіталів із цих країн є надто великий. Про зміну форм Н. свідчить те, що раніше іноземні капіталовкладення головним чином спрямовувались у гірничодобувну промисловість і в сільське господарство, а тепер все більше їх йде в обробну промисловість, сюди експортуються екологічно нечисті виробництва. Разом з тим останнім часом виділяються країни, які випускають товари, що вимагають порівняно високої кваліфікації праці. В сучасних умовах зростає залежність від імпорту засобів виробництва, нових технологій із розвинутих країн. Ця залежність отримала назву „ технологічного неоколоніалізму".

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я