Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Необхідна праця — праця, затрачена на виробництво необхідного продукту, який забезпечує відтворення робочої сили працівника та членів його сім'ї. Така праця становить лише частку робочого часу, а другу частку складає додаткова праця, результат якої привласнюється власником засобів виробництва. Якісні особливості і форми Н. п. визначаються в кожній соціально-економічній формації характером відносин власності. Внаслідок цього заробітна плата відповідає лише частині вартості продукту, створеного робітником, а саме — частині, створеній Н. п її величина коливається між вартістю робочої сили, яка визначається затратами виробництва, і вартістю відтворення самого робітника, тобто сумою необхідних засобів до життя, що споживаються робітником і його сім'єю. З початку НТР межі необхідної праці, а отже і величина необхідного продукту, у розвинутих країнах світу збільшувались, що дозволяло задовольняти зростаючі матеріальні та духовні потреби працівників.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я