Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Немонополістичний сектор — частина економіки розвинутих країн, де переважають дрібні та середні підприємства, які через механізм цін, контрактну систему тощо підпорядковуються крупному монополістичному, в т.ч. олігополістичному капіталу. До Н. с. входять: 1) Дрібнотоварне господарство — велика кількість дрібних некапіталістичних підприємств, які базуються на приватній власності на засоби виробництва, на особистій праці власника, членів його сім'ї і працюють на ринок. Це — дрібні фермери, селяни, кустарі, ремісники, підприємці із сфери послуг, доходи яких майже повністю використовуються на особисте споживання. Для цих підприємств характерна повна відсутність найманої праці або наявність її в межах, які не дозволяють власнику звільнитись від фізичної праці і зосередитись лише на управлінні; надзвичайно мала норма нагромадження капіталу майже повністю виключає розширене відтворення. 2) Товарно-капіталістичне господарство — дрібні і середні капіталістичні фірми, які використовують найману працю, привласнюють середній прибуток, не мають можливості диктувати ціни на ринку тощо. Десятки і сотні тисяч дрібних і середніх фірм у розвинутих країнах світу не витримують конкуренції! часто розорюються, але на їх місці виникають нові.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я