Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Нееквівалентний обмін — стабільне порушення пропорцій між затратами на виробництво товарів і їх відшкодуванням при зовнішньоекономічних зв'язках, експорті та імпорті. У результаті товар меншої вартості оцінюється як товар з більшою вартістю, що і призводить до порушення принципу еквівалентності обміну. У результаті виникають умови для отримання країною - імпортером (експортером) в обмін на даний товар такої ж кількості товару з меншою або більшою вартістю. Теоретично в цьому полягає можливість вартісної не еквівалентності обміну в сфері світових господарських відносин, що пов'язано з географічною, транспортною віддаленістю партнерів, наявністю певних національних бар'єрів при міжнародних обмінних операціях. На практиці пропорції обміну, в т.ч. у сфері світових господарських відносин, виникають на основі співвідношення цін, що може призводити до порушення еквівалентності обміну при експортно-імпортних операціях, Різноспрямовані і рівновеликі зміни цін на окремі товари і групи товарів зумовлюють виникнення Н. о.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я