Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Міжнародний стандарт — визначені норми якісних характеристик товару щодо його технічного рівня, безпечності, екологічності, гігієнічності тощо. М. с. розробляється Міжнародною організацією із стандартизації, існують також особисті стандарти в Європейській Співдружності, в багатьох окремих країнах. Оскільки учасники міжнародної торгівлі взаємно зацікавлені в уніфікації технічних та інших спеціальних вимог стандартів, вони довго були об'єктом багатосторонніх переговорів країн — членів ГАТТ. Результатом їх стало введення в дію з 1980 р. Кодексу із стандартів (угода з технічних бар'єрів). Але, визначаючи його, країни — учасниці часто зберігають і свої власні стандарти. В Україні цими питаннями займається Державний комітет із стандартизації, який затверджує національні стандарти, бере участь у розробці міжнародних.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я