Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Мале підприємство — важливий елемент ринкової структури, найбільш гнучка й динамічна форма розвитку підприємницької діяльності. М. п. можуть створюватися у всіх галузях народного господарства на основі будь-яких форм власності, в т.ч. змішаних, і здійснювати будь-які види діяльності за винятком заборонених законом. Такі підприємства — необхідна умова формування економічного середовища, яке сприяє виникненню конкуренції товаровиробників, розвитку ринкових відносин, протидії монополізму тощо.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я