Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Ліцензійна угода — договір про передачу прав на використання ліцензії, „ ноу-хау", товарних знаків тощо. В Л. у. фіксується сфера застосування, територіальні межі дії ліцензії. Може передбачати комплексну передачу декількох патентів і прив'язані до них „ ноу-хау". В такому випадку, крім передачі технічних знань ліцензіату, ліцензіар надає і сукупні послуги щодо організації ліцензованого виробництва і відповідного його матеріального забезпечення. Ліцензії можуть видаватися на використання торгової марки або на виняткове право реалізації окремих товарів. Сучасні темпи науково-технічного прогресу, моральне старіння товарів і технологічних процесів, підвищення ролі науки і наукових знань у розвитку виробництва обумовлюють скорочення термінів дії всіх видів Л. к. Продаж ліцензій набуває щораз більшої питомої ваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Ліцензійні операції економічно вигідні як для їх продавців, так і для покупців. Продавець одержує прибутки без додаткових капіталовкладень. Для покупця у багатьох випадках придбання ліцензії обходиться дешевше, ніж вкладання коштів у власні науково-технічні розробки.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я