Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Крива Лаффера — крива, що показує зв'язок між ставками оподаткування та податковими надходженнями в бюджет. ЇЇ основна ідея — при зростанні ставки оподаткування від 0 до 100% податкові надходження спочатку будуть зростати до певного максимального рівня, а потім почнуть знижуватись. Причина полягає в тому, що високі ставки стримують ділову активність і таким чином скорочують податкову основу. Якщо економіка знаходиться в т. N, то зниження ставок оподаткування відповідатиме збереженню стійких податкових надходжень. Крива Лаффера не є абсолютною. Для різних країн в різні періоди т. М. має різне значення.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я