Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Кон'юнктура економічна — сукупність умов, ознак, які характеризують становище в економіці країни, у ділових відносинах, в окремих галузях, регіонах, на окремих ринках товарів або у світовому господарстві в цілому за певний період. Може бути стабільною і нестабільною. На рівні народного господарства визначається динамікою виробництва, будівництва, станом внутрішньої і зовнішньої торгівлі, товарних запасів, цін, процентом за кредит, курсом цінних паперів, прибутками, рівнем безробіття, зарплати, споживання. Визначається, в першу чергу, циклічними факторами. До нециклічних факторів, що визначають економічну кон'юнктуру, належать НТП, концентрація та централізація виробництва і капіталу, мілітаризація економіки, стихійні лиха, спекуляція, соціальні та політичні конфлікти. Кон'юнктури окремих галузей, регіонів, ринків певних товарів є складовими народногосподарської кон'юнктури. Більшою мірою на них впливають нециклічні, випадкові, тимчасові фактори. Основна характеристика кон'юнктури ринку — ступінь збалансованості попиту і пропозиції.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я