Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Консорціум (від лат. consortium — співучасть, співтовариство) — тимчасова або постійна угода між декількома банками, промисловими компаніями з метою проведення значущої економічної акції, яка потребує концентрації фінансових ресурсів. Для промислових компаній — це здійснення крупного проекту, спільні наукові дослідження. Для банків — крупні операції по фінансуванню великих проектів, розміщенню державних і приватних позик. К. можуть також створюватись для протистояння іноземній конкуренції з метою спекуляції та отримання максимального прибутку Вони можуть виникати на стику взаємозв'язаних галузей за участю декількох держав. Компанії, що входять до К., мають повну економічну та юридичну самостійність. У сфері взаємозацікавленої діяльності, вони підпорядковуються спільно обраному керівництву.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я