Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Кліринг (англ. clearing, від dear — очищати) — система безготівкових розрахунків за товари, послуги та різні види цінних паперів, яка базується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань. Використовується в практиці внутрішніх і міжнародних розрахунків. Виділяють банківський і валютний К. Банківський К. полягає у тому, що банки здійснюють взаєморозрахунки на величину різниці між тими сумами, які поступили і які виплачені. Валютний К. використовується для забезпечення рівності товарних поставок та платежів між двома країнами та їх щорічного балансування. Строк та умови покриття сальдо, що виникає у випадку незбалансованості товарообігу, визначаються міжурядовими угодами. Валютний К. передбачає, що клірингові рахунки можуть вестись в будь-яких обумовлених сторонами валютах, але платежі з рахунків у кожній з країн здійснюються в її валюті.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я