Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Картель (від фр. cartel) — об'єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу та комерційну самостійність, а домовляються про частку кожного у загальному обсязі виробництва, ціни, ринків збуту, обмінюються патентами на нову техніку тощо. Утворення К. призводить до підвищення цін на товари і послуги Внаслідок дії антимонопольного законодавства К. в сучасних умовах існують у формі патентних пулів, ліцензійних договорів, консорціумів по проведенню наукових розробок тощо. У США існують експортні картелі, в яких об'єднуються капітали, зайняті у різних сферах економіки. Своєрідною формою інтернаціоналізації капіталу є такі міжнародні картелі, як нафтовий, урановий та ін.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я